Posts tagged Patti Smith

Aug 3
“Got to lose control before you take control.”
Patti Smith.

“Got to lose control before you take control.”

Patti Smith.


Dec 20
Smith.
photo by Judy Linn

Smith.

photo by Judy Linn


Nov 17
Smith.

Smith.